Make your own free website on Tripod.com
Home | Apa Itu Takaful | Ikhlas Savings | Ikhlas Education | Q & A | Hubungi Kami

Insurans Islam (Takaful)

Ikhlas Savings

Ikhlas Savings Takaful (IST)

Ikhlas Savings Takaful merupakan pelan berbentuk pelaburan yang menyertakan keuntungan yang akan diagihkan semula kepada para peserta.

Ia merupakan pelan unggul yang menyediakan

* dana simpanan,
* memberi pulangan ke atas pelaburan dan
* turut menawarkan perlindungan kepada para peserta.

Matlamat pelan ialah mengoptimumkan kadar pulangan terhadap pelaburan kepada peserta.

Tempoh sijil berbeza daripada 5 hingga 59 tahun.

Sumbangan perlu dibuat sehingga tempoh matang sijil.

Faedah kematangan sijil ialah jumlah sumbangan terkumpul (bersih daripada sebarang bentuk caj) di dalam Akaun Pelaburan Peribadi (PIA).

Contoh Ilustrasi :

Peserta Lelaki 25 tahun
Tempoh Matang 30 tahun
Sumbangan Bulanan RM100

Sumbangan Bulanan RM100

Dana Penyakit Kritikal:
Elaun Harian Hospital:
Dana Hilang Upaya Kekal:
Dana Kemalangan:
Pulangan Pelaburan Matang:
Manfaat

RM25,000
RM100 /hari
RM40,000
RM60,000
RM50,000

Email : Pertanyaan Sebutharga

Ikhlas Consultant & Services